صنعتی معدنی فرزانگان کانسار پارس

نرخ روز مواد معدنی

نرخ روز جهانی انواع مواد معدنی


نرخ روز مواد معدنی
آلومینیوم ( دلار بر تن ) 2,846.00
مس ( دلار بر تن ) 8,975.50
روی ( دلار بر تن ) 2,978.00
نیکل ( دلار بر تن ) 18,830.00
سرب ( دلار بر تن ) 2,134.00
قلع ( دلار بر تن ) 33,820.00
کبالت ( دلار بر تن ) 53,903.02
طلا ( دلار بر اونس ) 1,777.60
نقره (دلار بر اونس) 22.61
منیزیم ( دلار بر تن ) 000.00
اکسید منیزیم ( دلار بر تن ) 000.00
اکسید آلومینیوم یا آلومینا (دلار بر تن) 000.00

0 30.5

پیشرفت کار در معادن شرکت (درصد)

0 12.35

پیشرفت احداث کارخانه اکسید منیزیم لامرد (درصد)

آلومینیوم ( دلار بر تن ): 2,846.00 مس ( دلار بر تن ): 8,975.50 روی ( دلار بر تن ): 2,978.00 نیکل ( دلار بر تن ): 18,830.00 سرب ( دلار بر تن ): 2,134.00 قلع ( دلار بر تن ): 33,820.00 کبالت ( دلار بر تن ): 53,903.02 طلا ( دلار بر اونس ): 1,777.60 نقره (دلار بر اونس): 22.61 منیزیم ( دلار بر تن ): 000.00 اکسید منیزیم ( دلار بر تن ): 000.00 اکسید آلومینیوم یا آلومینا (دلار بر تن): 000.00 نرخ مواد معدنی