صنعتی معدنی فرزانگان کانسار پارس

گزارش اول از عملیات بستر سازی سایت کارخانه اکسید منیزیم لامرد

۰۸:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ | اخبار صنعت
اشتراک با دیگران

سلسله گزارشات مربوط به عملیات زیر سازی سایت کارخانه اکسید منیزیم لامرد به صورت هفتگی منتشر خواهد شد

عملیات زیرسازی و خاکریزی سایت کارخانه اکسید منیزیم لامرد

    پس از تحویل محدوده­ی سایت کارخانه اکسید منیزیم توسط منطقه ویژه اقتصادی لامرد، فرایند تجهیزکارگاه و تکمیل کادر فنی جهت آغاز عملیات محوطه سازی سایت توسط شرکت صنعتی و معدنی فرزانگان کانسار پارس آغاز گردید. در مرحله بعد نقشه های عملیات خاکی و زیرسازی سایت کارخانه، توسط شرکت مشاوری که در مناقصه مربوطه برنده شده بود ، طراحی شد . براساس طراحی صورت گرفته، عملیات محوطه سازی سایت به چهار بخش اصلی تقسیم گردیده است. بخش اول شامل عملیات خاکبرداری، بخش دوم عملیات زیرسازی اولیه، بخش سوم عملیات ROCK FILL (شامل یک لایه­ی 40 سانتی متری) و بخش چهارم عملیات BACK FILL (شامل 5 لایه­ی 15 سانتی متری از جنس مخلوط کوهی) می باشد.

 

 پس از طراحی نقشه با برگزاری مناقصه، پیمانکار جهت اجرای عملیات زیرسازی و خاکریزی سایت انتخاب و قرارداد فی­مابین کارفرما و پیمانکار منعقد گردید. پیمانکار پس از تجهیزکارگاه و تکمیل کادر فنی و اداری، اقدام به ورود ماشین آلات مورد نیاز از قبیل گریدر، غلطک، آبپاش، بیل مکانیکی، لودر، کامیون و... جهت اجرای موضوع قرارداد نمود. پیش از آغاز عملیات خاکبرداری و خاکریزی، عملیات برداشت مشترک نقشه برداری از سطح اولیه­ی سایت با حضور کارشناس فنی و نقشه برداری کارفرما وتیم نقشه برداری پیمانکار انجام و صورتمجلس آن تدوین گردید.

 

    پیمانکار، عملیات خاکبرداری سایت را با استفاده از یک دستگاه بیل مکانیکی، یک دستگاه لودر و 5 دستگاه کامیون کمپرسی آغاز نمود. عملیات انجام شده در هر مرحله توسط تیم نقشه برداری پیمانکار کنترل و تحویل دستگاه نظارت کارفرما میگردد. پس از پایان عملیات خاکبرداری، عملیات زیرسازی اولیه در دستورکار پیمانکار قرار گرفت. این عملیات نیز  با استفاده از یک دستگاه بیل مکانیکی مستقر در معدن مخلوط کوهی منطقه ویژه اقتصادی لامرد و تعداد 8 دستگاه کامیون کمپرسی آغاز و مصالح از معدن به سایت کارخانه حمل میگردد. پیمانکار سپس با استفاده از یک دستگاه گریدر، غلطک و آبپاش عملیات پخش، تسطیح، ریگلاژ، آبپاشی و کوبش خاک مناسب را آغاز و در هر مرحله از خاکریزی، ابتدا کار توسط تیم نقشه برداری پیمانکار کنترل و سپس طی پرمیت های نقشه برداری تحویل دستگاه نظارت نقشه برداری کارفرما میگردد  و پس از آن تست تراکم خاک توسط آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک مستقر در منطقه ویژه اقتصادی لامرد انجام میگردد. در مرحله­ی بعد پس از تکمیل فرم QC و صورتجلسه برداشت مشترک نقشه برداری، مجوز ادامه فعالیت توسط کارفرما به پیمانکار صادر میگردد.

 

    لذا پس از پایان عملیات زیرسازی اولیه، عملیات ROCK FILL و سپس  BACK FILLآغاز میگردد که گزارش آن طی روزهای آتی ارائه میگردد.

 

گزارش از مهندس مهدی قاسم زاده ، مسئول اجرا0 30.5

پیشرفت کار در معادن شرکت (درصد)

0 12.35

پیشرفت احداث کارخانه اکسید منیزیم لامرد (درصد)

آلومینیوم ( دلار بر تن ): 2,846.00 مس ( دلار بر تن ): 8,975.50 روی ( دلار بر تن ): 2,978.00 نیکل ( دلار بر تن ): 18,830.00 سرب ( دلار بر تن ): 2,134.00 قلع ( دلار بر تن ): 33,820.00 کبالت ( دلار بر تن ): 53,903.02 طلا ( دلار بر اونس ): 1,777.60 نقره (دلار بر اونس): 22.61 منیزیم ( دلار بر تن ): 000.00 اکسید منیزیم ( دلار بر تن ): 000.00 اکسید آلومینیوم یا آلومینا (دلار بر تن): 000.00 نرخ مواد معدنی