صنعتی معدنی فرزانگان کانسار پارس

میلاد مبارک امام دهم امام هادی (ع)

۰۸:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ | مناسبت ها
اشتراک با دیگران

کارخانه اکسید منیزیم لامرد میلاد مبارک امام دهم شیعیان امام هادی (ع) را تبریک و تهنیت می گوید.0 30.5

پیشرفت کار در معادن شرکت (درصد)

0 12.35

پیشرفت احداث کارخانه اکسید منیزیم لامرد (درصد)

آلومینیوم ( دلار بر تن ): 2,846.00 مس ( دلار بر تن ): 8,975.50 روی ( دلار بر تن ): 2,978.00 نیکل ( دلار بر تن ): 18,830.00 سرب ( دلار بر تن ): 2,134.00 قلع ( دلار بر تن ): 33,820.00 کبالت ( دلار بر تن ): 53,903.02 طلا ( دلار بر اونس ): 1,777.60 نقره (دلار بر اونس): 22.61 منیزیم ( دلار بر تن ): 000.00 اکسید منیزیم ( دلار بر تن ): 000.00 اکسید آلومینیوم یا آلومینا (دلار بر تن): 000.00 نرخ مواد معدنی