صنعتی معدنی فرزانگان کانسار پارس

انجام آزمایش بارگذاری صفحه در لایه Rock Fill

۰۵:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ | اخبار شرکت
اشتراک با دیگران

بخش سوم عملیات محوطه سازی و زیرسازی سایت کارخانه اکسید منیزیم لامرد،لایه ای 40 سانتی متری از جنس Rock Fill می باشد که پس از اجرا مطابق نقشه ، توسط آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک ، آزمایش بارگذاری صفحه انجام گردید.

وسایل و تجهیزات انجام آزمایش شامل سه صفحه فولادی دایره ای با قطرهای 15 تا 100 سانتی متر ،جک هیدرولیکی بارگذاری به همراه گیج اندازه گیری فشار قائم ، سه عدد گیج اندازه گیری نشست و متعلقات می باشد.

نحوه انجام آزمایش مطابق استاندارد ASTM-D1194 با هدف اندازه گیری نشست خاک به ازای بارهای مختلف و تعیین ظرفیت باربری بستر پروژه می باشد.

این آزمایش به روش کنترل تنش انجام گردید که در این روش بار نهایی به صورت تدریجی به صفحه آزمایش وارد می شود و مقادیر نشست صفحه در هر مرحله ی بارگذاری توسط گیج های اندازه گیری نشست  که در نقاط مناسب از صفحه قرارداده شده است، ثبت می گردد.

با استفاده از نتایج حاصل از آزمایش بارگذاری صفحه می توان به میزان نشست و ظرفیت باربری بستر پروژه با ابعاد واقعی دست یافت.

تهیه گزارش از مهندس قاسم زاده


کلمات کلیدی: منیزیم - اکسیدمنیزیم - لامرد

0 30.5

پیشرفت کار در معادن شرکت (درصد)

0 12.35

پیشرفت احداث کارخانه اکسید منیزیم لامرد (درصد)

آلومینیوم ( دلار بر تن ): 2,740.00 مس ( دلار بر تن ): 9,652.00 روی ( دلار بر تن ): 3,459.50 نیکل ( دلار بر تن ): 20,091.00 سرب ( دلار بر تن ): 2,422.50 قلع ( دلار بر تن ): 37,457.00 کبالت ( دلار بر تن ): 59,017.75 طلا ( دلار بر اونس ): 1,805.20 نقره (دلار بر اونس): 24.06 منیزیم ( دلار بر تن ): 000.00 اکسید منیزیم ( دلار بر تن ): 000.00 اکسید آلومینیوم یا آلومینا (دلار بر تن): 000.00 نرخ مواد معدنی