صنعتی معدنی فرزانگان کانسار پارس

آغاز بهره برداری معادن

۱۵:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ | اخبار شرکت
اشتراک با دیگران

آغاز عملیات بهره برداری از معادن با حضور دکتر بهاالدینی مدیرعامل محترم

صبح امروز دکتر بهاالدینی به همراه مهندس اکبری بازدیدی از معادن داشتند.در این بازدید دکتر بهاالدینی با تاکید بر رعایت اصول ایمنی در هنگام کار خواستار مهیا شدن سریع شرایط برای شروع به کار و استقرار پیمانکار شدند.


کلمات کلیدی: منیزیم - اکسید - لامرد - معدن

0 30.5

پیشرفت کار در معادن شرکت (درصد)

0 12.35

پیشرفت احداث کارخانه اکسید منیزیم لامرد (درصد)

آلومینیوم ( دلار بر تن ): 2,740.00 مس ( دلار بر تن ): 9,652.00 روی ( دلار بر تن ): 3,459.50 نیکل ( دلار بر تن ): 20,091.00 سرب ( دلار بر تن ): 2,422.50 قلع ( دلار بر تن ): 37,457.00 کبالت ( دلار بر تن ): 59,017.75 طلا ( دلار بر اونس ): 1,805.20 نقره (دلار بر اونس): 24.06 منیزیم ( دلار بر تن ): 000.00 اکسید منیزیم ( دلار بر تن ): 000.00 اکسید آلومینیوم یا آلومینا (دلار بر تن): 000.00 نرخ مواد معدنی