صنعتی معدنی فرزانگان کانسار پارس

اطلاعات لوزی شناسایی خطر

۰۷:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ | ایمنی،بهداشت،محیط زیست
اشتراک با دیگران

اطلاع از لوزی خطر باعث کاهش خطرات احتمالی می شود.

 

با توجه به تنوع مواد شیمیایی و خطر آفرین، عملا به خاطر سپردن خطرات تمامی آنها امری محال به نظر می رسد.برهمین اساس و برای اینکه به راحتی بتوانیم میزان خطر هر یک از مواد درشرایط و دررابطه با انواع احتمالات را به یاد آوریم،انجمن حفاظت در برابر حریق آمریکا (NFPA) استانداردی را تدوین کرده است که به لوزی خطر معروف است.

کد این استاندارد NFPA 704 است که شامل 4 لوزی کوچکتر است و هر یک از آن ها دارای رنگ به خصوصی است که نماینده شرایطی ویژه هستند.

با توجه به تاکید دکتر بهاالدینی مدیرعامل محترم ودکتر همتی مدیریت محترم HSE کارخانه اکسید منیزیم لامرد بر رعایت کامل نکات ایمنی و HSE ،اطلاع از لوزی خطر باعث کاهش هرچه بیشتر خطرات احتمالی خواهد شد.

تهیه گزارش از دکتر همتی مدیریت محترم HSE


کلمات کلیدی: لوزی خطر - ایمنی

0 30.5

پیشرفت کار در معادن شرکت (درصد)

0 12.35

پیشرفت احداث کارخانه اکسید منیزیم لامرد (درصد)

آلومینیوم ( دلار بر تن ): 2,740.00 مس ( دلار بر تن ): 9,652.00 روی ( دلار بر تن ): 3,459.50 نیکل ( دلار بر تن ): 20,091.00 سرب ( دلار بر تن ): 2,422.50 قلع ( دلار بر تن ): 37,457.00 کبالت ( دلار بر تن ): 59,017.75 طلا ( دلار بر اونس ): 1,805.20 نقره (دلار بر اونس): 24.06 منیزیم ( دلار بر تن ): 000.00 اکسید منیزیم ( دلار بر تن ): 000.00 اکسید آلومینیوم یا آلومینا (دلار بر تن): 000.00 نرخ مواد معدنی