صنعتی معدنی فرزانگان کانسار پارس

کارخانه اکسید منیزیم در سال 1399

۰۶:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ | مقالات
اشتراک با دیگران

کارخانه اکسید منیزیم لامرد به عنوان اولین قدم از فعالیت های شرکت صنعتی و معدنی فرزانگان کانسار پارس در سال 1399 احداث گردید


0 30.5

پیشرفت کار در معادن شرکت (درصد)

0 12.2

پیشرفت احداث کارخانه اکسید منیزیم لامرد (درصد)

آلومینیوم ( دلار بر تن ): 2,624.00 مس ( دلار بر تن ): 9,747.50 روی ( دلار بر تن ): 3,039.00 نیکل ( دلار بر تن ): 19,892.00 سرب ( دلار بر تن ): 2,424.00 قلع ( دلار بر تن ): 35,965.00 کبالت ( دلار بر تن ): 52,425.00 طلا ( دلار بر اونس ): 1,814.20 نقره (دلار بر اونس): 25.480 منیزیم ( دلار بر تن ): 000.00 اکسید منیزیم ( دلار بر تن ): 000.00 اکسید آلومینیوم یا آلومینا (دلار بر تن): 000.00 نرخ مواد معدنی