صنعتی معدنی فرزانگان کانسار پارس

تجهیزات حفاظت فردی

۱۲:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ | مقالات
اشتراک با دیگران

تجهیزاتی که در کارخانه اکسید منیزیم لامرد مورد استفاده قرار می گیرد.

تجهیزات حفاظت فردی از جمله پیش نیازهای  اولیه برای کارگاه های صنعتی است. این تجهیزات انواع مختلفی دارد که متناسب با نوع کار متفاوت است.استفاده از این تجهیزات در کارخانه اکسید منیزیم لامرد در مراحل مختلف و با توجه به پیشرفت کار تعیین و استفاده می گردد. در فایل و تصویر زیر انواع مختلف این تجهیزات می توان مشاهده نمود که البته باید ذکر گردد این لیست به طور عام در هر کارگاهی مورد نیاز است.0 49

پیشرفت کار در معادن شرکت (درصد)

0 53

پیشرفت احداث کارخانه اکسید منیزیم لامرد (درصد)

آلومینیوم ( دلار بر تن ): 2490.50 مس ( دلار بر تن ): 7983.00 روی ( دلار بر تن ): 3536.00 نیکل ( دلار بر تن ): 21561.00 سرب ( دلار بر تن ): 2165.50 قلع ( دلار بر تن ): 24000.00 کبالت ( دلار بر تن ): 53109.36 طلا ( دلار بر اونس ): 1836.20 نقره (دلار بر اونس): 21.61 منیزیم ( دلار بر تن ): 3520.18 اکسید منیزیم %97 ( دلار بر تن ): 1400 اکسید آلومینیوم یا آلومینا (دلار بر تن): 650 نرخ مواد معدنی