صنعتی معدنی فرزانگان کانسار پارس

کانسار پارس | مقالات

0 30.5

پیشرفت کار در معادن شرکت (درصد)

0 12.2

پیشرفت احداث کارخانه اکسید منیزیم لامرد (درصد)

آلومینیوم ( دلار بر تن ): 2,635.00 مس ( دلار بر تن ): 9,737.00 روی ( دلار بر تن ): 3,043.00 نیکل ( دلار بر تن ): 19,725.00 سرب ( دلار بر تن ): 2,445.50 قلع ( دلار بر تن ): 36,141.00 کبالت ( دلار بر تن ): 52,405.00 طلا ( دلار بر اونس ): 1,818.10 نقره (دلار بر اونس): 25.495 منیزیم ( دلار بر تن ): 000.00 اکسید منیزیم ( دلار بر تن ): 000.00 اکسید آلومینیوم یا آلومینا (دلار بر تن): 000.00 نرخ مواد معدنی