صنعتی معدنی فرزانگان کانسار پارس

آگهی مناقصه شماره 6

آگهی مناقصه شماره 6

عمليات اجرائي خاكبرداري ، زيرسازي اوليه ، FILL ROCK و FILL BACK در زمين استقرار كارخانه اكسيدمنيزيم...

کارخانه اکسید منیزیم در سال 1399

کارخانه اکسید منیزیم در سال 1399

کارخانه اکسید منیزیم لامرد به عنوان اولین قدم از فعالیت های شرکت صنعتی و معدنی فرزانگان کانسار پارس ...

نشست مشترک مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد با هیات مدیره کارخانه اکسید منیزیم لامرد

نشست مشترک مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد با هیات مدیره کارخانه اکسید منیزیم لامرد

مهندس انصاری مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد به منظور گفتگو پیرامون چگونگی روند احداث کارخانه اکس...

نشست مشترک دکتر موسوی و هیات مدیره کارخانه اکسید منیزیم لامرد

نشست مشترک دکتر موسوی و هیات مدیره کارخانه اکسید منیزیم لامرد

نشست مشترک دکتر موسوی و هیات مدیره کارخانه اکسید منیزیم لامرد

استخدام

استخدام

سومین مرحله استخدام نیروی متخصص کارخانه اکسید منیزیم لامرد

برگزاری جلسه رفع موانع تولید کارخانه اکسید منیزیم لامرد

برگزاری جلسه رفع موانع تولید کارخانه اکسید منیزیم لامرد

برگزاری جلسه مشترک مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت صنعتی و معدنی فرزانگان کانسار پارس با دکتر قادر...

نرخ روز مواد معدنی
آلومینیوم ( دلار بر تن ) 2,375.50
مس ( دلار بر تن ) 9,190.50
روی ( دلار بر تن ) 2,841.00
نیکل ( دلار بر تن ) 17,701.00
سرب ( دلار بر تن ) 2,165.50
قلع ( دلار بر تن ) 31,902.00
کبالت ( دلار بر تن ) 45,500.00
طلا ( دلار بر اونس ) 1,777.90
نقره (دلار بر اونس) 25.815
منیزیم ( دلار بر تن ) 500.50
اکسید منیزیم ( دلار بر تن ) 750.00
اکسید آلومینیوم یا آلومینا (دلار بر تن) 510

معادن شرکت صنعتی و معدنی فرزانگان کانسار پارس

فعالیت پی‌جویی تهیه نقشه حفریات اکتشافی نمونه‌گیری‌ها ارزیابی ذخیره استخراج
درصد از کل کار 20 10 40 5 5 20
درصد پیشرفت فعالیت 100 70 0 50 20 0
پیشرفت کل 20 7 0 2.5 1 0
جمع‌کل 30.5

کارخانه اکسید منیزیم لامرد

فعالیت خاکبرداری بسترسازی تامین انرژی سازه‌ها خرید و نصب تجهیزات
درصد از کل کار 5 15 20 20 40
درصد پیشرفت فعالیت 100 0 10 0 10
پیشرفت کل 5 0 2 0 4
جمع‌کل 11

0 30.5

پیشرفت کار در معادن شرکت (درصد)

0 11

پیشرفت احداث کارخانه اکسید منیزیم لامرد (درصد)

آلومینیوم ( دلار بر تن ): 2,375.50 مس ( دلار بر تن ): 9,190.50 روی ( دلار بر تن ): 2,841.00 نیکل ( دلار بر تن ): 17,701.00 سرب ( دلار بر تن ): 2,165.50 قلع ( دلار بر تن ): 31,902.00 کبالت ( دلار بر تن ): 45,500.00 طلا ( دلار بر اونس ): 1,777.90 نقره (دلار بر اونس): 25.815 منیزیم ( دلار بر تن ): 500.50 اکسید منیزیم ( دلار بر تن ): 750.00 اکسید آلومینیوم یا آلومینا (دلار بر تن): 510 نرخ مواد معدنی