صنعتی معدنی فرزانگان کانسار پارس

شرکت صنعتی و معدنی فرزانگان کانسار پارس

معرفی آلیاژ منیزیم -کلسیم

معرفی آلیاژ منیزیم -کلسیم

تحقیقی جدید در آلمان نشان داد که آلیاژ منیزیم - کلسیم منیزیم را به ماده ای ضد زنگ تبدیل می کند.

نرخ روز مواد معدنی
آلومینیوم ( دلار بر تن ) 2,846.00
مس ( دلار بر تن ) 8,975.50
روی ( دلار بر تن ) 2,978.00
نیکل ( دلار بر تن ) 18,830.00
سرب ( دلار بر تن ) 2,134.00
قلع ( دلار بر تن ) 33,820.00
کبالت ( دلار بر تن ) 53,903.02
طلا ( دلار بر اونس ) 1,777.60
نقره (دلار بر اونس) 22.61
منیزیم ( دلار بر تن ) 000.00
اکسید منیزیم ( دلار بر تن ) 000.00
اکسید آلومینیوم یا آلومینا (دلار بر تن) 000.00

معادن شرکت صنعتی و معدنی فرزانگان کانسار پارس

فعالیت پی‌جویی تهیه نقشه حفریات اکتشافی نمونه‌گیری‌ها ارزیابی ذخیره استخراج
درصد از کل کار 20 10 40 5 5 20
درصد پیشرفت فعالیت 100 70 0 50 20 0
پیشرفت کل 20 7 0 2.5 1 0
جمع‌کل 30.5

کارخانه اکسید منیزیم لامرد

فعالیت خاکبرداری بسترسازی تامین انرژی سازه‌ها خرید و نصب تجهیزات
درصد از کل کار 5 15 20 20 40
درصد پیشرفت فعالیت 100 22.00 10 0 10
پیشرفت کل 5 1.43 2 0 4
جمع‌کل 12.43

0 30.5

پیشرفت کار در معادن شرکت (درصد)

0 12.35

پیشرفت احداث کارخانه اکسید منیزیم لامرد (درصد)

آلومینیوم ( دلار بر تن ): 2,846.00 مس ( دلار بر تن ): 8,975.50 روی ( دلار بر تن ): 2,978.00 نیکل ( دلار بر تن ): 18,830.00 سرب ( دلار بر تن ): 2,134.00 قلع ( دلار بر تن ): 33,820.00 کبالت ( دلار بر تن ): 53,903.02 طلا ( دلار بر اونس ): 1,777.60 نقره (دلار بر اونس): 22.61 منیزیم ( دلار بر تن ): 000.00 اکسید منیزیم ( دلار بر تن ): 000.00 اکسید آلومینیوم یا آلومینا (دلار بر تن): 000.00 نرخ مواد معدنی