صنعتی معدنی فرزانگان کانسار پارس

شرکت صنعتی و معدنی فرزانگان کانسار پارس

تجهیزات حفاظت فردی

تجهیزات حفاظت فردی

تجهیزاتی که در کارخانه اکسید منیزیم لامرد مورد استفاده قرار می گیرد.

الزامات جوشکاری در فضای بسته

الزامات جوشکاری در فضای بسته

در فضاهای بسته چگونه امنیت کارگران را حفظ کنیم

بلت یا نوارنقاله و کابرد آن در صنعت

بلت یا نوارنقاله و کابرد آن در صنعت

در این مقاله به بررسی مشخصات و کاربرد کانوایر یا تسمه نقاله خواهیم پرداخت و کاربرد آن در صنایع مختلف...

معرفی آلیاژ منیزیم -کلسیم

معرفی آلیاژ منیزیم -کلسیم

تحقیقی جدید در آلمان نشان داد که آلیاژ منیزیم - کلسیم منیزیم را به ماده ای ضد زنگ تبدیل می کند.

آلیاژهای منیزیم و انواع مختلف آن

آلیاژهای منیزیم و انواع مختلف آن

آلیاژهای منیزیم در صنایع مختلف و در زندگی نقش بسیار مهمی دارد. در ادامه این آلیاژها معرفی می شوند.

نرخ روز مواد معدنی
آلومینیوم ( دلار بر تن ) 2,588.00
مس ( دلار بر تن ) 9,505.00
روی ( دلار بر تن ) 3,162.50
نیکل ( دلار بر تن ) 19,820.00
سرب ( دلار بر تن ) 2,196.00
قلع ( دلار بر تن ) 38,734.00
کبالت ( دلار بر تن ) 69,401.52
طلا ( دلار بر اونس ) 1,778.60
نقره (دلار بر اونس) 22.26
منیزیم ( دلار بر تن ) 000.00
اکسید منیزیم ( دلار بر تن ) 000.00
اکسید آلومینیوم یا آلومینا (دلار بر تن) 000.00

معادن شرکت صنعتی و معدنی فرزانگان کانسار پارس

فعالیت پی‌جویی تهیه نقشه حفریات اکتشافی نمونه‌گیری‌ها ارزیابی ذخیره استخراج
درصد از کل کار 20 10 40 5 5 20
درصد پیشرفت فعالیت 100 100 15 70 20 0
پیشرفت کل 20 10 6 2.5 1 0
جمع‌کل 39.5

کارخانه اکسید منیزیم لامرد

فعالیت خاکبرداری بسترسازی تامین انرژی سازه‌ها خرید و نصب تجهیزات
درصد از کل کار 5 15 20 20 40
درصد پیشرفت فعالیت 100 80.00 15 0 12
پیشرفت کل 5 12 3 0 4.8
جمع‌کل 24.8

0 39.5

پیشرفت کار در معادن شرکت (درصد)

0 24.80

پیشرفت احداث کارخانه اکسید منیزیم لامرد (درصد)

آلومینیوم ( دلار بر تن ): 2,588.00 مس ( دلار بر تن ): 9,505.00 روی ( دلار بر تن ): 3,162.50 نیکل ( دلار بر تن ): 19,820.00 سرب ( دلار بر تن ): 2,196.00 قلع ( دلار بر تن ): 38,734.00 کبالت ( دلار بر تن ): 69,401.52 طلا ( دلار بر اونس ): 1,778.60 نقره (دلار بر اونس): 22.26 منیزیم ( دلار بر تن ): 000.00 اکسید منیزیم ( دلار بر تن ): 000.00 اکسید آلومینیوم یا آلومینا (دلار بر تن): 000.00 نرخ مواد معدنی